Băng keo, băng dính

Dây đai & màng chít

Sản phẩm thương mại

thông tin liên hệ
THAI DUONG INTER CO., LTD
Sales Department
0982 174 801 - 0313 574 801

băng dính 2 mặt

Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt VPP
Băng dính 2 mặt VPP
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt chịu nhiệt
Băng dính 2 mặt chịu nhiệt