Băng keo, băng dính

Dây đai & màng chít

Sản phẩm thương mại

thông tin liên hệ
THAI DUONG INTER CO., LTD
Sales Department
0982 174 801 - 0313 574 801

băng dính simili

Băng dính simili
Băng dính simili
Băng dính dán gáy
Băng dính dán gáy
Băng dính đóng tài liệu
Băng dính đóng tài liệu
Băng dính Simili
Băng dính Simili