Băng keo, băng dính

Dây đai & màng chít

Sản phẩm thương mại

thông tin liên hệ
THAI DUONG INTER CO., LTD
Sales Department
0982 174 801 - 0313 574 801

Chia sẻ lên:
Băng dính OPP màu

Băng dính OPP màu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Băng dính OPP trong suốt
Băng dính OPP trong suốt
Băng dính OPP màu
Băng dính OPP màu
Băng dính OPP vàng chanh
Băng dính OPP vàng chanh
Băng dính OPP trong, đục
Băng dính OPP trong, đục
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP trong
Băng dính OPP trong
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP nhiều màu
Băng dính OPP vàng chanh
Băng dính OPP vàng chanh
Băng dính OPP màu sắc
Băng dính OPP màu sắc