Băng keo, băng dính

Dây đai & màng chít

Sản phẩm thương mại

thông tin liên hệ
THAI DUONG INTER CO., LTD
Sales Department
0982 174 801 - 0313 574 801

Chia sẻ lên:
Băng dính dán gáy

Băng dính dán gáy

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Băng dính simili
Băng dính simili
Băng dính dán gáy
Băng dính dán gáy
Băng dính đóng tài liệu
Băng dính đóng tài liệu
Băng dính Simili
Băng dính Simili